Vol453模特允爾西双版纳旅拍私房绚丽碎花裙低胸秀丰满身材诱惑写真41P允爾花漾

Vol453模特允爾西双版纳旅拍私房绚丽碎花裙低胸秀丰满身材诱惑写真41P允爾花漾

望以目察,闻以耳占,问以言审,切以指参。呕者,有声有物之谓也;吐者,有物无声之谓也。

<目录>卷三\黄疸病脉证并治第十六酒黄疸,或无热谵言,小腹满欲吐,鼻燥。肝青者,被毒所伤,若食之必杀人。

风伤皮毛,而湿流关节,故脉浮恶风,而骨节疼痛也。 脉弦而大,弦则为减,大则为芤,减则为寒,芤则为虚,虚寒相搏,此名为革,妇人则半产漏下,男子则亡血失精。

 此病为支饮所致,去其饮则病自愈,故曰:治属饮家。心下有痰饮,喉间有漉漉声,肠间有水气,肠中有沥沥声者,用苓桂术甘汤,即温药和之之法也。

李□曰:胃足阳明之脉,起于鼻之交頞中,故鼻燥也。盖其人素有湿热,外被风寒相搏,内为女劳所伤,乃食谷饮酒,或与湿瘀,或与热郁,皆能为是病也。

所以血不足者,其症不去故也,当下其症,桂枝茯苓丸主之。 肾邪上乘于心,故病则心空如饥也。

Leave a Reply