MMD弱音r18在线精品资源

MMD弱音r18在线精品资源

人参、知母、甘草、桔梗,化气而生津液,液生则渴自除。 吐中有发散之义,故吐于浮脉正宜。

盖天地之气一升,则万物皆生。或用桃柳东南枝者,以其得天地春生夏长之气,而假之以为吾身之助也。

余曰∶虚火可补,人参、黄之类,此之谓也。凡此五者,不必悉备,但有一焉,便为鬼疰,即邪祟之谓也。

 身寒加附子者,回其孤阳也。是方也,人参、黄、白术、茯苓、甘草,甘温物也,可以益脾。

 叙曰∶鼻居五官之中,疾非美观也。 《易》曰∶方以类取,物以群分。

 柴胡、秦艽、半夏、生姜乃辛散之品,重伤其阴,吾恐危亡随之矣。韩曰∶此病得之于思,药不易愈,当以术治之。

Leave a Reply